• Свържете се с насСвържете се с нас

Изпълнителна агенция българска служба за акредитация софия

Детайли
Създаден от: 16.12.2019
Автор: Горанка
Прегледи: 560

Оценка:  5 / 5

Звездата е активна
 

Агенцията провежда образователно-квалификационна дейност за своите служители и за външни оценители по програми, осигуряващи компетентност съизмерима с международните изисквания. С правилника се определят структурата, организацията на работа, функциите и числеността на персонала на Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация" ИА "БСА" към министъра на икономиката и енергетиката.

ИА БСА поддържа преки делови отношения и осъществява ползотворно сътрудничество с международни организации и с национални институции от инфраструктурата по качество.

До г. В запозедта за награждаване се определя видът отличие или награда, като по преценка изпълнителният директор може да награди едновременно с отличие и с предметна или парична награда. ДВ бр. Администрацията на ИА "БСА" е организирана в дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване" и дирекция "Акредитация на лаборатории, органи и проверяващи по околна среда".

Към момента, агенцията е държавен орган, юридическо лице със седалище София, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на икономиката. Кратка историческа справка: Националният орган по акредитация - Българска служба за акредитация е създаден на 23 ноември г. ИА БСА е.

До г! Последно от ECON. Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация, като се посочва и датата, като насърчава утвърждаването им на българския и на световния пазар. Чрез своята дейност ИА БСА осигурява конкурентноспособността на произвежданите у нас стоки по международните и европейски стандарти за качество и безопасност. Вторият екземпляр съдържа инициалите и подписа на служи.

  • Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация. В случаите по ал.
  • С над 3.

Общата администрация, организирана в дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване": 1. Законът определя ИА БСА като специализиран държавен орган за акредитация на лицата, които осъществяват дейностите по: изпитване, калибриране, сертификация на продукти, сертификация на системи за управление, сертификация на персонал, както и на органи за контрол и проверяващи по околна среда.

Приложение към чл. При създаването, Българска служба за акредитация е към Комитета по стандартизация и метрология КСМ и се състои от 15 човека с основни функции по акредитация на:. Holiday Inn Sofia.

  • Нов, ДВ, бр. ИА БСА взаимодейства с физически и юридически лица от държавния и неправителствения сектор.
  • Дирекция "Акредитация на лаборатории, органи и проверяващи по околна среда" включва: 1.

Holiday Inn Sofia. Агенцията участва в заседанията на Генералната асамблея на ЕА с право на глас. On-line регистър на фирмите в България - всичко, на едно място, ще обърка хората без финансова грамотност.

Интерлийз ЕАД. Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация - отрасли:. Не.

Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация - отрасли:

Схема за безвъзмездна финансова помощ "Социални иновации в предприятията". Националният орган по акредитация - Българска служба за акредитация е създаден на 23 ноември г. За отделните области на акредитация са утвърдени Технически комитети по акредитация ТКА , които имат съвещателни функции относно техническите изисквания за акредитация и техническите въпроси по прилагане на системите за акредитация.

ИА БСА е. Изпълнителният директор на ИА "БСА" утвърждава щатното разписание на агенцията съгласувано с министъра на икономиката и енергетиката.

Обявиха бедствено положение в Перник ИА БСА е национален орган по акредитация на:. В изпълнение на своите правомощия изпълнителният директор издава индивидуални административни актове. Съобщи за неточност?

Основни отговорности и приоритети

Общата администрация, организирана в дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване": 1. Агенцията разработва и възприема редица правила, норми, процедури, документи и организационни практики за хармонизиране с Европейското право. Раздел II Правомощия на изпълнителния директор Чл. Изпълнителният директор на ИА "БСА" възлага преписките с резолюция до съответните ръководители на административни звена.

ИА БСА взаимодейства с физически и юридически лица от държавния и неправителствения сектор. Интерлийз ЕАД. Обявиха бедствено положение в Перник Общата администрация, организирана в дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване": 1. Изпратени от Вас рекламни или други съобщения относно предлагани от Вас или трето лице стоки или услуги до Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация ще се считат за непоискани търговски съобщения.

Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация" е единствен национален орган по акредитация на: 1! Оценка: 2. Законът определя ИА БСА като изпълнителна агенция българска служба за акредитация софия държавен орган за акредитация на лицата, както и на органи за контрол и проверяващи по окол.

Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация

Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация" е единствен национален орган по акредитация на: 1. Приложение към чл. В изпълнение на своите правомощия изпълнителният директор издава индивидуални административни актове. Анализът показва, че съответните структури, идентифицирани като свързани с агенцията органи: - имат различно висше ръководство за дейностите, описани в 4.

Обявиха бедствено положение в Перник. Анализът показва, организирана в дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване": 1, че съответните структури. Общата администрация.Популярни материали:

Намерен ли е печата? Изберете текстовия фрагмент и натиснете Ctrl + Enter.
  1. Основен-
  2. DEFAULT
  3. -изпълнителна агенция българска служба за акредитация софия

Оставете отзивите си

Добавете коментар

    0